Test wiedzy o Powstaniu Styczniowym i bitwie pod Kobylanką