Rozmowy wokół tomiku poezji „Z zakamarków serca” Patrycji Grandy.